Polityka prywatnościPolityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych UODO 

Agencja Ubezpieczeniowa Monika Persińska przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie ubezpieczenia-marki.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc korzystać z Witryny. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępnione przez użytkowników. w takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym w celu telefonicznego lub mailowego skontaktowania się z osobą, która wypełniła formularz kontaktowy.

Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych szczególnej kategorii.

 

Informacja administratora

Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO), Agencja Ubezpieczeniowa Monika Persińska informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Ubezpieczeniowa Monika Persińska, z siedzibą w Markach (05-270), przy ul. Fabrycznej 36, NIP: 759-14-64-490, REGON: 550731516.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej biuro@ubezpieczenia-marki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. odpowiedzi na pytanie, wniosek lub reklamację złożoną w formularzu na wyraźne żądanie osoby przekazującej dane; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w ww. okolicznościach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO—uzasadniony interes prawny;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia jakichkolwiek czynności przez Agencja Ubezpieczeniowa Monika Persińska;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie odrębnych umów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody—po ustaniu celu, w jakim zostały udzielone lub po wycofaniu wcześniej udzielonej zgody.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzania dotyczących jej danych narusza przepisy RODO
  4. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.

Polityka cookies

 1. Serwis internetowy wykorzystuje technikę plików typu "cookies" (zwanych także „ciasteczkami”).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputerze, telefonie, tablecie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny www.ubezpieczenia-marki.pl Agencja Ubezpieczeniowa Monika Persińska, z siedzibą w Markach (05-270), przy ul. Fabrycznej 36.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu internetowego mogą być stosowane dwa rodzaje plików “cookies” – tymczasowe (sesyjne) i stałe. Pliki „cookies” tymczasowe (sesyjne) są to pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się, opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „cookies” stałe są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne instrukcje dla najpopularniejszych typów przeglądarek dostępne są pod adresami:
 2. Operator witryny www.ubezpieczenia-marki.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje serwisu.
 3. Serwis może używać plików cookies własnych oraz należących do podmiotów trzecich, realizujących określone usługi związane m.in. z tworzeniem statystyk odwiedzalności oraz mierzeniem ruchu w Serwisie.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO), Agencja Ubezpieczeniowa Monika Persińska informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Ubezpieczeniowa Monika Persińska, z siedzibą w Markach (05-270), przy ul. Fabrycznej 36, NIP: 759-14-64-490, REGON: 550731516.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jednakże w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej biuro@ubezpieczenia-marki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów:
  1. kontaktu z Panią/Panem;
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, ww okolicznościach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prowadzenie korespondencji z osobami, które zwróciły się do Agencja Ubezpieczeniowa Monika Persińska w celach informacyjnych, jest naszym uzasadnionym interesem prawnym;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia jakichkolwiek czynności przez Agencja Ubezpieczeniowa Monika Persińska, zleconych przez Panią/Pana bądź podmiot, który przekazał nam Pani/Pana dane.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie odrębnych umó
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody—po ustaniu celu, w jakim zostały udzielone lub po wycofaniu wcześniej udzielonej zgody.
 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych narusza przepisy RODO

z zastrzeżeniem odrębnych przepis ów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.