Dla Ciebie

image image

OC– zrekompensuje szkody wyrządzone osobom trzecim

Ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.
Chroni właściciela lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku. W ramach tej umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe zrekompensuje ewentualne roszczenia innych uczestników ruchu drogowego.

image image
image image

AC - gwarantuje finansowe bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia w zniszczenia pojazdu lub jego kradzieży

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie chroniące nas w przypadku wszelkich zdarzeń, powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie miał on wpływu. Firma ubezpieczeniowa pokryje koszty związane z naprawą lub zrekompensuje wartość pojazdu w razie kradzieży.

image image
image image

ASS – całodobowa pomoc na drodze

Assistance to ubezpieczenie, które zapewnia niezbędną pomoc kierowcy oraz pasażerom, gdy pojazd ulegnie wypadkowi, awarii lub też zostanie skradziony.
W zależności od wybranego wariantu, możesz skorzystać np. z:
- holowania
- usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia
- pobytu w hotelu na czas naprawy
- pojazdu zastępczego
- dowozu paliwa lub zmiany opony
- zapewnienie transportu kierowcy i pasażerów

image image
image image

NNW - swoją ochroną obejmuje życie w zdrowie kierowcy oraz pasażerów

Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest uzupełnieniem ubezpieczenia OC w AC. Chroni wszystkie osoby podróżujące pojazdem, obejmuje trwałe uszczerbki na zdrowiu, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu – od momentu wsiadania do samochodu do czasu jego opuszczenia.

image image
image image

Ubezpieczenie domu/mieszkania

Ubezpieczenie domu / mieszkania zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Obejmuje szereg zdarzeń losowych, np. powódź, zalanie, pożar, a także kradzież.
Zakres ubezpieczenia nieruchomości można rozszerzyć o szereg dodatków, dostosujemy je do Twoich indywidualnych potrzeb w możliwości finansowych.

image image
image image

Ubezpieczenie turystyczne – ochrona w podróży zagranicznej

Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które zapewni pomoc finansową w razie konieczności skorzystania z asysty medycznej podczas wakacji. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zwróci nam również wydatki poniesione na zakup niezbędnych leków, które zlecone zostały przez lekarza czy transport medyczny do kraju. Ubezpieczyć możemy dodatkowo Swoją ekstremalną aktywność sportową narażającą na częstsze urazy i koszty medyczne. To również pomoc w razie utraty dokumentów lub bagażu.

image image
image image

Ubezpieczenie na życie –z myślą o przyszłości Twojej w bliskich

Ubezpieczenie życia zapewnia ochronę finansową, daje pewność spłaty zobowiązań, zabezpiecza członków rodziny.
Dostępne dla klientów w wersji indywidualnej w grupowej, o szerokim zakresie możliwości. Skontaktuj się z nami, dokonamy analizy Twoich potrzeb w przygotujemy najlepszą ofertę.

image image